El programa IExporta, en línia i gratuït, té com objectiu l’orientació i la capacitació d’emprenedors i microempreses de les Illes Balears en l’adquisició de coneixements bàsics per a l’elaboració d’un pla d’internacionalització. 

Durant el programa, hi haurà moltes qüestions que s’hauran de resoldre de manera personalitzada per a cada empresa i producte concret i aquesta és una oportunitat única per a treballar-les des de la planificació i l’anàlisi dels mercats per reduir els riscs d’aquest procés.

El programa es desenvolupa en vàries fases i la seva duració dependrà de la dedicació i implicació de l’empresa.

Aprofiteu el programa IExporta per elaborar de manera tutoritzada i personal el vostre pla d’internacionalització!

  

FASES DEL PROGRAMA

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

  • Adreçat a emprenedors i microempreses de les Illes Balears.
  • L’empresa ha de disposar d’un producte o servei propi.
  • Es demana la màxima implicació i compromís durant tot el procés.

L’empresa interessada a participar s’ha d’inscriure i fer una entrevista personal amb un tècnic de l’ADRBalears.

RECURSOS EXCLUSIUS

  • Tutor que us orientarà i us acompanyarà personalment.
  • Itinerari formatiu bàsic.
  • Recursos d’informació i suport.
  • Tot en format en línia: tutories, vídeos i plataforma d’aprenentatge.

PREPAREU LA VOSTRA EXPANSIÓ INTERNACIONAL

iexporta_web_fons

CONTACTES ÚTILS

Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADRBalears)

L’ADRBalears, com a agència de desenvolupament regional (ADR), té com a objectiu impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial a les Illes Balears, amb criteris de competivitat, sostenibilitat, reequilibri territorial i sectorial.

Per a més informació: www.adrbalears.es

ICEX España Exportaciones e Inversiones (ICEX)

ICEX és una entitat pública empresarial d’àmbit estatal que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles i la promoció de la inversió extrangera.

Per a més informació visita: www.icex.es

Cambres Oficials de Comerç

Les Cambres oficials de comerç són corporacions de dret públic creades amb la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic i empresarial de la seva demarcació a través de la prestació de serveis a les empreses.

Per a més informació:
Cambra de Comerç de Mallorca
Cambra de Comerç de Menorca
Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera